Kartica “Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo” (u daljnjem tekstu: kartica GPR)

KARTICE ZA KONTROLU POTROŠNJE PLAVOG DIZELA

Sustav nadzora potrošnje Plavog dizela (u daljnjem tekstu: Sustav) temelji se na kartici za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena (u daljnjem tekstu: Kartica).

Korisnik Kartice ima pravo na kupnju Plavog dizela po povlaštenoj cijeni i u granicama odobrenih količina izraženih u litrama (u daljnjem tekstu: Kvota), na prodajnim mjestima prodavatelja koji su sklopili ugovor o suradnji s Finom.

Svaka prodaja putem Kartice evidentira se u Sustavu te se želi omogućiti prodaja Plavog dizela samo korisnicima Kartice do Kvote koja im je prethodno odobrena.

U Sustavu postoje dvije vrste Kartica:

 • Kartica “Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo” (u daljnjem tekstu: kartica GPR)
 • Kartica “Gorivo za plovidbu” (u daljnjem tekstu: kartica GP)

PLAVI DIZEl

 

Popis prodajnih mjesta Plavog dizela u Primorsko Goranskoj:

Dokumenti:
Popis prodajnih mjesta Plavog dizela – poredak po naselju
Popis prodajnih mjesta Plavog dizela – poredak po poštanskom broju

 Popis_prodajnih_mjesta_Plavog_dizela

izvor: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1460

plavi dizel kvota

KARTICA GPR

Nadležna tijela za   poljoprivredu i ribarstvo   donose rješenje na temelju kojeg se stječe pravo na:
– karticu „Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo“ (u daljnjem tekstu: kartica GPR) i
– potrošnju Plavog dizela u određenoj dopuštenoj količini za jednu kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: Kvota).

Korisnik prava (u daljnjem tekstu: Korisnik) podnosi zatjev za izradu kartice GPR Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRRR).
Temeljem Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo od dana 2. kolovoza 2010. godine vrši se naplata izrade kartice GPR.
Rok za izradu i cjenik za izradu kartice GPR dan je tablicom:
Vrsta izrade kartice GPR Rok izrade Cijena
Redovna izrada 30 dana 50,00 kn
Žurna izrada 7 – 10 dana 150,00 kn
PDV je uračunat u cijenu.

Uplatu naknade za izradu kartice goriva korisnik prava mora izvršiti na račun:

Financijska agencija broj: HR4424840081100876807
uz obvezno pozivanje na model: HR05
odnosno poziv na broj odobrenja 29400040 – OIB korisnika prava (primjer popunjene uplatnice nalazi se u Dokumentima niže na stranici).
uplatnica Plavi Dizel

Napomena: Rok za izradu GPR kartice počinje teći od dana zaprimanja zatjeva u nadležnom tijelu (APPRRR/UR).

 • Uz karticu GPR Korisniku se uručuju i Opći uvjeti za korištenje kartice GPR.
 • Pravo korištenja Kartice ostvaruje se sljedeći dan od dana preuzimanja kartice GPR, a najranije od 1. srpnja 2010. godine.
 • Za isto obračunsko razdoblje, Korisnik može imati više aktivni kartica GPR.

IZGLED KARTICE

Prednja strana kartice GPR
kartica za plavi dizel

Stražnja strana kartice GPR

 

PRIJAVA TEHNIČKE NEISPRAVNOSTI KARTICE GPR

 • Ako Korisnik novoizrađenom aktivnom karticom GPR nije uspio izvršiti niti jednu transakciju zbog teničke neispravnosti iste, problem prijavljuje Fini.
 • Koraci:
  1. Blokirati karticu GPR pozivom na 0800 8880 (kartica se ne smije prerezati!).
  2. Popuniti obrazac “Prijava teničke neispravnosti kartice GPR” prema priloženoj uputi (nalazi se u Dokumentima niže na stranici).
  3. Popunjeni obrazac i tenički neispravnu karticu GPR poslati na adresu:

Fina
Sektor servisa za državu
Centar kartičnog poslovanja
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

Napomena: Jednom blokiranu karticu GPR više nije moguće koristiti niti deblokirati!

Dokumenti
Opći uvjeti za korištenje kartice GPR
Prijava tehničke neispravnosti kartice GPR
Primjer popunjene uplatnice za redovni postupak izrade kartice GPR
Izvod iz Cjenika za karticu GPR

Propisi

 • Zakon o trošarinama (“Narodne novine” br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15, 115/16),
 • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (”Narodne novine” br. 2/16, 118/16),
 • Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva (“Narodne novine” br. 98/10)

Nadležna tijela

Ministarstvo poljoprivrede

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede

KORIŠTENJE KARTICE GPR

Od 1. kolovoza 2010. godine moguća je prodaja Plavog dizela isključivo uz predočenje kartice GPR.
Kartica služi Korisniku za ostvarivanje prava na kupnju Plavog dizela po povlaštenoj cijeni i u granicama odobrenih količina (Kvote), na prodajnim mjestima s kojima je Fina sklopila ugovor i u druge se svrhe ne može koristiti. Kvota se umanjuje za sumu svih potrošnji evidentiranih po svim karticama GPR istog Korisnika za isto obračunsko razdoblje (jedna kalendarska godina).
Prije kupovine Plavog dizela, Korisnik kartice GPR dužan je doći u prodajni prostor, uručiti prodavatelju karticu GPR i identifikacijsku ispravu koja obuhvaća:
– iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili
– rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili
– povlasticu za ribolov ili
– povlasticu za uzgoj ili
– povlasticu za akvakulturu.

Popis prodajnih mjesta

 

GUBITAK, KRAĐA ILI OŠTEĆENJE KARTICE GPR

 • U slučaju krađe, gubitka ili oštećenja kartice Korisnik je dužan ODMAH blokirati karticu GPR.
 • Blokadu kartice GPR Korisnik vrši slijedeći upute operatera Pozivnog centra na broj 0800 8880.
 • Za blokadu kartice GPR potrebno je znati: broj kartice – broj koji se nalazi na prednjoj strani kartice GPR.
 • Jednom blokiranu karticu GPR više nije moguće koristiti niti deblokirati.
 • Nakon blokade Kartice, Korisnik podnosi zahtjev za izradu nove kartice GPR. Izdavanje nove kartice GPR ne utječe na do tada zabilježenu Kvotu i potrošnju, odnosno raspoloživu količinu Plavog dizela za pripadajućeg Korisnika.

REKLAMACIJE

 • Korisnik kartice GPR, zbog pogrešno terećene količine Plavog dizela, prijavljuje transakciju prodajnom mjestu.
 • U slučaju da reklamiranu transakciju prodajno mjesto ne može riješiti, Korisnik kartice GPR reklamaciju u pisanoj formi šalje s detaljnim opisom problema, preslikama računa i potvrde transakcije (tzv. slipa) te podacima s kartice GPR na adresu:

Fina
Sektor servisa za državu
Centar kartičnog poslovanja
Ulica grada Vukovara 70
10 000 Zagreb

ili skenirano na adresu e-pošte:  dizelreklamacije@fina.hr

 

PODRŠKA KORISNICIMA KARTICE GPR

1. Govorni automat na broj 01/612-8877 od 0-24h

Podaci potrebni za korištenje govornog automata su:

 • Broj kartice

Aktivnosti koje je moguće ostvariti putem govornog automata su:

 • Upit u stanje (trenutno stanje raspoložive količine Plavog dizela)

2. Pozivni centar na broj 0800 8880 od 06:00-22:00h

Pozivom na Pozivni centar moguće je izvršiti blokadu kartice GPR u slučaju:

 • tehničke neispravnosti,
 • oštećenja, krađe ili gubitka kartice GPR.

Napomena: Jednom blokiranu karticu više nije moguće koristiti niti deblokirati.
Za odgovore na Vaša pitanja, nejasnoće ili detaljnije informacije u vezi korištenja kartice GPR, obratite se djelatnicima Pozivnog centra.

izvor: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1648